BÁO CÁO ONLINE TỔ AN TOÀN-PHÒNG KTKH-NPSC

Hiện tại tổ An toàn triển khai một số báo cáo online để các đơn vị giảm thời gian báo cáo so với báo cáo truyền thống, và tổ AT cũng nhanh hơn trong việc tổng hợp số liệu các báo cáo, do vậy kính đề nghị các đơn vị thực hiện báo cáo trên báo cáo online.


CÁC ĐƠN VỊ CLICK CHUỘT VÀO BC TƯƠNG ỨNG ĐỂ LINK ĐẾN BC

140x140

CÔNG ĐIỆN 110

Các đơn vị lưu ý thực hiện hàng ngày (trước 16h) nếu có phiên làm việc

140x140

TRANG THIẾT BỊ

BÁO CÁO TỔNG HỢP CÁC TRANG THIẾT BỊ KTAT - PCCN - PCTT & TKCN, các Đơn vị lưu ý thực hiện trong 6 tháng (Đợt 2, hạn đến 25/12/2020)

140x140

KTAT - BHLĐ

BC Thực hiện kế hoạch KTAT - BHLĐ sáu tháng đầu năm, các Đơn vị lưu ý thực hiện trong 6 tháng (Đợt 2, hạn đến 25/12/2020)

140x140

THIẾT BỊ NÂNG

THỐNG KÊ QUẢN LÝ THIẾT BỊ NÂNG, các Đơn vị lưu ý thực hiện trong 6 tháng (Đợt 2, hạn đến 25/12/2020)

140x140

ĐIỂM VHAT

Chấm Điểm VHAT, các đơn vị lưu ý là chấm điểm VHAT được thực hiện theo từng quý (Quý 4 năm 2020) Hạn đến 25/12/2020.

140x140

GIAO BAN TUẦN

Báo Cáo giao ban tuần của các đơn vị (Hạn nộp trước 14h thứ 2 hàng tuần)

140x140

CHẤM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ ATVSV

Các đơn vị thực hiện Đánh giá, chấm điểm ATVSV hàng quý. (Quý 4 năm 2020) hạn đến 25/12/2020.

140x140

BÁO CÁO TT07

Thực hiện năm 2020. Các đơn vị thực hiện tự kiểm tra, dựa theo Báo cáo tt07 của NPC. Lưu ý ở BC này các Đơn vị ghi rõ số biên bản.

140x140

MÃ THẺ AT

Tra cứu mã thẻ An toàn, quá trình công tác, sai phạm, kỷ luật, khen thưởng của từng cá nhân trong quá trình làm việc

140x140

TRA CỨU TÀI LIỆU

Tra cứu tất cả tài liệu hướng dẫn, thông tư, nghị định, văn bản liên quan đến an toàn để thực hiện tốt hơn công việc.

140x140

KIỂM DUYỆT PATCTC&BPAT

Các đơn vị gửi PATCTC&BPAT để tổ An toàn kiểm duyệt, Đề nghị gửi đủ và chính xác.

140x140

TRA CỨU BC

Tra cứu các báo cáo backup của các tháng trước đó, tra cứu hạn nộp BC tồn tại, khắc phục theo tt07, lưu ý chỉ có thể xem, không thể sửa...

140x140

SÁT HẠCH ATĐ TT31

Rà soát danh sách tại đơn vị, bổ sung thêm mới, chia nhóm sát hạch an toàn theo tt31CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC

TỔ AN TOÀN - PHÒNG KHKT - NPSC - 2020